Sprężone powietrze cleaNTT CLN0010 do urządzeń biurowych, 400 ml

13,43 

3780 w magazynie

SKU: CLN0010 Kategoria:

Opis

SPRĘŻONE POWIETRZE

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie:

 • elektronika,
 • audio-video,
 • foto-optyka,
 • mechanika precyzyjna,
 • elektromechanika.

UWAGA! Skrajnie łatwopalny aerozol.

 • Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni.
 • Palenie wzbronione.
 • Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
 • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
 • Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.
 • Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
 • Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić podczas rozpylania.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij wtyczkę z sieci!
 • Nie wstrząsać przed użyciem.
 • Używać tylko w pozycji pionowej pojemnika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania preparatu.

Informacje dodatkowe

Gwarancja producenta

24 miesiące

Pojemność opakowania

400 ml

Zastosowanie

Do usuwania kurzu z urządzeń biurowych